Termeni și condiții generale pentru utilizarea website-urilor Dr. Reddy’s

Acest website este deținut și administrat, direct sau prin terți, de către societatea Dr. Reddy’s Laboratories Romania SRL, cu sediul în Bd. Nicolae Caramfil, Nr. 71 – 73, Etajul 5, București, sectorul 1, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/6590/2010, CUI: RO27144903, Tel/Fax: +40 212240032, E-mail: office@drreddys.ro, denumită în continuare DR. REDDY’S.

Definiții

Utilizator – orice persoana care vizitează website-ul sau care folosește serviciile acestuia

Date cu caracter personal – Orice informație în legătura cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, e-mail, IP, geolocație și care sunt culese de la Utilizator sau furnizate de acesta în timpul utilizării website-ului.

Drepturile de proprietate intelectuală privind site-ul – Totalitatea drepturilor de proprietate intelectuala deținute de către Dr. Reddy’s cu privire la website.

Conținutul website-ului – texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informații, etc

Termeni și condiții – condițiile generale de utilizare a site-ului

Informațiile oferite prin intermediul website-urilor

DR. REDDY’S a creat acest website pentru a-și informa vizitatorii sau pentru a le furniza diverse servicii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos („Condiții generale”), precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentate în continuare, înainte de accesarea site-ului. Atunci când accesați site-ul, când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu DR. REDDY’S.

DR. REDDY’S își rezerva dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe website. În caz de divergență sau neînțelegeri între DR. REDDY’S și Utilizator, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul interacțiunii.

Website-urile deținute de DR. REDDY’S sun în general website-uri de prezentare. Informațiile prezente pe acestea sunt atât de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit (zona publică a website-urilor), cât și de interes specific pentru diverse categorii de utilizatori (pacienți, profesioniști în domeniul sănătății etc.) și care pot avea suplimentar acces la secțiuni din website pe bază de username și parolă.

Website-urile noastre au în vedere concepte ce nu sunt adresabile minorilor.

Nu încercăm cu buna știință să solicitam sau să primim informații de la minori.

Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul conținut al website-urilor DR. REDDY’S (date, imagini, texte, grafica, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea DR. REDDY’S și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul website-urilor DR. REDDY’S nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice forma, incluzând forma electronica fără permisiunea anterioara scrisa a reprezentanților DR. REDDY’S.

Numele DR. REDDY’S este marcă înregistrată de către DR. REDDY’S. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestei mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la DR. REDDY’S sau de la titularii respectivi constituie infracțiune ce se pedepsește conform legilor în vigoare.

Limitarea răspunderii

Compania DR. REDDY’S nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi rezultând din: utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-urilor sale. Acestea sunt oferite în forma disponibilă, fără alte garanții. DR. REDDY’S nu este și nu poate fi responsabila pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale website-urilor sale sau ale conținutului acestora.

Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați website-urile DR. REDDY’S, declarați în mod expres și implicit ca înțelegeți ca sunteți de acord cu următoarele: utilizarea website-urilor se face pe propria răspundere; DR. REDDY’S se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. DR. REDDY’S nu oferă nicio garanție că:

– informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

– rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

– calitatea oricăror, servicii, informații sau altor materiale obținute de dumneavoastră prin intermediul website-urilor, va satisface toate cerințele;

– orice eroare de program va fi corectată;

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează website-urile DR. REDDY’S sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului website-urilor. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la aceste website-uri sau prin intermediul serviciilor acestora nu constituie o garanție, daca nu este stipulat expres în termenii și condițiile de utilizare.

Legătura cu alte website-uri

Plasarea unui hyperlink spre website-urile DR. REDDY’S necesită o autorizație prealabilă în scris de la societatea DR. REDDY’S. Daca doriți să plasați un hyperlink spre unul dintre website-urle nioastre trebuie, prin urmare, să contactați responsabilul website-ului respectiv. DR. REDDY’S nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor website-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la website-urile DR. REDDY’S și nu este responsabilă, în nici un fel, de conținutul, serviciile etc. disponibile pe aceste website-uri sau plecând de la aceste website-uri.

Drept aplicabil

Prezenții Termeni și Condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea website-urilor se supun dreptului intern român. Limba Termenilor și Condițiilor și a website-urilor este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele romanești vor fi considerate competente. Utilizatorul website-urilor acceptă să adere la acești Termeni și Condiții. Utilizatorul website-urilor DR. REDDY’S confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea website-urilor de către client implică acceptarea necondiționata a acestor Termeni și Condiții.

Confidențialitate

În calitate de proprietar al website-urilor sale, DR. REDDY’S se angajează să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către dumneavoastră la accesarea website-urilor sau, după caz, la completarea formularelor de contact sau de autentificare.

DR. REDDY’S utilizează metode și tehnici de securitate, dar și politici interne și proceduri de lucru aplicabile angajaților sau transferate terților pentru a proteja confidențialitatea datelor colectate care nu vor fi dezvăluite altor terți în afara partenerilor și împuterniciților noștri, decât în condițiile legii.

Informații medicale

Website-urile DR. REDDY’S pot conține informații generale referitoare la diferite afecțiuni medicale și tratamentul acestora. Aceste informații sunt furnizate doar cu scop informativ și nu sunt menite să înlocuiască sfaturile furnizate de un medic sau de un alt profesionist medical calificat. Pacienții nu ar trebui să utilizeze informațiile conținute pentru a diagnostica o problemă de sănătate. Pacienților li se recomandă să consulte întotdeauna un medic pentru consiliere medicală sau informații despre diagnosticare și tratament.